امکان ارسال کتب خریداری شده از تاریخ 11 اردیبهشت فراهم می‌شود.

با توجه به وضعیت قرمز کرونایی شهرستان سنندج و فعالیت کارمندان به صورت دورکاری، امکان ارسال کتب خریداری شده از روز شنبه 11 اریبهشت فراهم می‌شود.

لازم به ذکر است، امکان خرید از طریق وبسایت امکان پذیر است.