انتشارات دانشگاه کردستان

قابل توجه نویسندگان و مترجمان گرامی که آثارشان در وبسایت در وضعیت ناموجود قرار گرفته است.

با توجه به فروش کتابهای انتشارات دانشگاه، موجودیت برخی از ک…

امکان ارسال کتب خریداری شده از تاریخ 11 اردیبهشت فراهم می‌شود.

با توجه به وضعیت قرمز کرونایی شهرستان سنندج و فعالیت کارمندان به صور…

فرهنگ دانشگاه کردستان

فرهنگ ۴ جلدی کردی – کردی – فارسی که از آن به عنوان رخدادی تاریخی در حوزه ادبیات و زبان کردی یاد می‌شود توسط گروه پژوهشی پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان به سرپرستی ماجد مردوخ روحانی و با همکاری مهدی سنندجی، محی الدین کریمی، محمدژیان امینی و یدالله پشابادی طی ۱۰ سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده ۹۳ هزار مدخل، ۸۶ هزار و ۸۲۶ ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و ۱۷۱ مصدر، ۱۵ هزار و ۷۸۰ شاهد و مثال، استفاده بیش از یک میلیون کلمه، شش هزار و ۴۱۸ حوزه معنایی و ۲۶ هزار و ۸۰۸ ارجاع است.