تازه‌های نشر دانشگاه کردستان

تازه‌های نشر دانشگاه با چاپ سه کتاب جدید و تجدید چاپ دو کتاب همراه شد.

بر همین اساس سه جلد کتاب شور شاعری نوشته هادی رضوان، دیوانی حه‌ریق اثر جعفر قهرمانی و محمد اسمعیل‌نژاد و تاریخ لیلاخ به تالیف امیر محمدی به چاپ رسید.

همچنین دو کتاب مسأله کورد اثر ژولیس بلو با ترجمه پرویز امینی و ایلات و عشایر کردستان با قلم سید عبدالحمید حیرت سجادی تجدید چاپ شدند.