قابل توجه نویسندگان و مترجمان گرامی که آثارشان در وبسایت در وضعیت ناموجود قرار گرفته است.

با توجه به فروش کتابهای انتشارات دانشگاه، موجودیت برخی از کتب در انتشارات پایان یافته است. لذا از نویسندگان یا مترجمان گرامی که تمایل به فروش آثار خود از طریق انتشارات دانشگاه کردستان دارند، تقاضا میشود نسبت به فراهم کردن نسخ جدید به انتشارات اقدام بفرمایند.