انتشارات دانشگاه کردستان

اخبار

قابل توجه نویسندگان و مترجمان گرامی

در راستای بازنمایی بهتر آثار ارزشمند همکاران و دسترسی آسان مخاطبان،…

تازه‌های نشر دانشگاه کردستان

تازه‌های نشر دانشگاه با چاپ سه کتاب جدید و تجدید چاپ دو کتاب همرا…

قابل توجه نویسندگان و مترجمان گرامی که آثارشان در وبسایت در وضعیت ناموجود قرار گرفته است.

با توجه به فروش کتابهای انتشارات دانشگاه، موجودیت برخی از ک…

فرهنگ دانشگاه کردستان

فرهنگ ۴ جلدی کردی – کردی – فارسی که از آن به عنوان رخدادی تاریخی در حوزه ادبیات و زبان کردی یاد می‌شود توسط گروه پژوهشی پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان به سرپرستی ماجد مردوخ روحانی و با همکاری مهدی سنندجی، محی الدین کریمی، محمدژیان امینی و یدالله پشابادی طی ۱۰ سال نوشته شده است.
این فرهنگ در بر دارنده ۹۳ هزار مدخل، ۸۶ هزار و ۸۲۶ ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و ۱۷۱ مصدر، ۱۵ هزار و ۷۸۰ شاهد و مثال، استفاده بیش از یک میلیون کلمه، شش هزار و ۴۱۸ حوزه معنایی و ۲۶ هزار و ۸۰۸ ارجاع است.